Finanțări din România pentru românii din diaspora – Romani in Marea Britanie !

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat sesiunea de finanțare pentru 2022 vizând proiecte pentru românii din diaspora, oferind un sprijin financiar nerambursabil cuprins între 50.000 și 500.000 de lei pentru fiecare proiect. 

Cererile de finanțare se vor depune până la 30 iunie. Prin excepție, pentru proiectele a căror perioadă de implementare se întinde pe întregul an în curs, perioada de depunere a cererilor se încheie la 31 martie.

Cererile de finanțare se vor evalua periodic. Astfel, prima sesiune de evaluare va începe după 31 martie 2022.

Anul acesta, domeniile prioritare sunt educația și cultura, deși lista domeniilor finanțabile este mult mai largă. DRP precizează că reprezintă un avantaj ca proiectele să provină de la asociații reprezentative ale românilor de pretutindeni, ale căror activități se desfășoară în cadrul comunităților românești de peste hotare și în sprijinul românilor de pretutindeni. 

Prioritare în anul 2022 sunt următoarele domenii, deși lista domeniilor finanțabile este mult mai largă:

– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 500.000 lei pe proiect.

– păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 300.000 lei pe proiect.

– sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 50.000 lei pe proiect.

– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 200.000 lei pe proiect.

Pot obține finanţare nerambursabilă:

asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;

persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;

implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, definit ca o situație în care o persoană sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sale;

să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni și a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Cererea de finanțare și documentele prevăzute în Ghidul de finanțare pot fi trimise doar în format electronic (scan pdf), la această adresă de e-mail . Este necesar ca fiecare anexă să fie atașată ca un singur document pdf, denumit ca atare (de exemplu, Statut.pdf). Nu sunt acceptate alte formate (jpeg, png etc.).

După transmiterea pe e-mail a documentației, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 3 zile lucrătoare.

Toate documentele necesare le puteți consulta aici

DRP precizează că, ținând cont de riscul pandemiei, solicitanții trebuie să urmărească cu atenție deciziile luate de autoritățile statului de reședință în ceea ce privește activitățile permise, numărul de participanți, zonele neafectate și zonele cu focare și să-și adapteze cererile de finanțare în funcție de aceste decizii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.